Skreddertjenester

eskas-design-IMG_8215-1200x1200

Med fokus på bærekraft

Forretningsidéen bak Eskas design bygger på bærekraft og miljø. Det er mulig å se målene for virksomheten i forhold til to av FNs bærekraftsmål, til mål om

  • anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • ansvarlig forbruk og produksjon

Dette innebærer blant annet at bedriften stadig søker å sette bærekraftige priser på produktene som blir fremstilt og solgt i butikken.

Samtidig fokuserer Eskas design på økonomisk bærekraft gjennom kreativ og innovativ flerbruksdrift av

  • butikk med utsalg av et stort utvalg av varer
  • eget skredderverksted
  • ved å ha gjort bedriften enda mer tilpasningsdyktig og fremtidsrettet ved å ha utvidet kapasiteten med et nytt kurslokale i kjelleren
eskas-design-IMG_7964-1200x1200

Med fokus på miljø

Et skreddertilpasset produkt i bærekraftige materialer er laget for å ha lang varighet. Hos Eskas design får kunden dessuten et skreddertilvirket produkt som det bare fins ett eksemplar av, noe som også forventes å gjøre plagget eksklusivt og bærekraftig. Bedriften er rettet mot å hemme bruk og kast – mentaliteten gjennom kvalitet i alle ledd av produksjonen overfor kundene.

Gjennom redesign og omsøm bidrar Eskas design til å redusere behovet for nye produkt. I tillegg til det bærekraftige og ressurssparende ved disse tjenestene, får Agnieszka Johansen ofte gamle familieklenodier i verkstedet. Når en bunad skal justeres og tilpasses en ny generasjon, er det ikke bare miljøet som ivaretas – det er også familiestoltheten og kulturtradisjonen som blir satt i sentrum for arbeidet. Og en ny stolt bruker blir bevisst å føre fortiden inn i framtiden og å være stolt av å bære kanskje Mormors eller Farmors håndlagede stasplagg videre!

Med det gode rennomméet som Eskas design har, er det et stadig voksende segment av miljø- og kostnadsbevisste kunder som ønsker reparasjon og omsøm i stedet for å kjøpe nytt. Skredderen gir klærne et lengre liv, noe som igjen gir eieren et mer miljø- og bærekraftig klesbudsjett.

eskas-design-IMG_7672-1200x1200

Med fokus på å ivareta håndverket og tradisjonene

Eskas design er basert på Agnieszka Johansens brennende engasjement for kvalitet og tradisjoner. Hun er stolt skredder som setter sine gode kunnskaper ut i livet i tråd med kundens ønsker og etter sine faglige vurderinger som skredder.

Men Agnieszka Johansens engasjement stopper ikke der, ved at bare hun selv skaffer kunden et stasplagg å være stolt av! Nei, hun tilbyr bunadskurs i kurslokalet i kjelleren, og hun kurser flere titalls deltakere i året, både menn og kvinner, på å sy sin egen bunad. Dette gjør hun i samarbeid med Lista Husflidslag, og på denne måten tilbyr hun deltakere fra store deler av Sørlandet å skape seg et tradisjonelt festplagg. Det er rift om å komme med på kursene hos en skredder med fagbrev både som skredder og snart også som bunadstilvirker!